Helle Kristensen – Tegnsprogstolk
– leverer tolkning til døve, hørehæmmede og døvblinde.

Har du brug for en tegnsprogstolk, der har fokus på kvalitet, er du velkommen til at kontakte mig på mobil eller mail:

+ 45 26835005 / tolk@hellekristensen.dk